Aardwarmte is duurzaam

Duurzame energie is schone energie die nagenoeg niet opraakt. Bij het opwekken van aardwarmte treden er weinig tot geen schadelijke effecten voor het milieu op. Daarnaast is de energievoorraad in de aardkorst vrijwel onuitputtelijk. Aardwarmte is duurzame energie en kan onbeperkt en voortdurend gewonnen worden, in tegenstelling tot zonne- of
windenergie.

Aardwarmte projecten

Met een fors aantal gerealiseerde aardwarmte projecten is VB inmiddels een bekende naam geworden in de aardwarmte sector. Met aansprekende projecten als GreenWell Westland, Duijvestijn Tomaten, Warmtecluster Koekoekspolder, GeoWebCalifornië, Californië Wijnen Geothermie en Energie Combinatie Wieringermeer heeft VB de afgelopen jaren laten zien dat zij een vakbekwame specialist is op het
gebied van geothermische koppelingen naar diverse afnemers in de glastuinbouw.

Slimme inzet van warmtepompen

VB heeft een concept ontwikkeld waarbij de bronwarmte veel beter benut wordt door de inzet van warmtepompen. Dit kan het rendement van de aardwarmtebron aanzienlijk verhogen. Om warm water uit diepe aardlagen te kunnen oppompen en weer terug te pompen, worden miljoenen euro's geïnvesteerd en dat proces vraagt veel elektriciteit voor aandrijving van de pompen. Het is dus zaak de opgepompte kubieke meters zo doelmatig mogelijk te gebruiken. Een verdere uitkoeling van het bronwater kan de benuttingsgraad van een bron fors verhogen. VB Projects heeft een concept ontworpen waarmee
bronwater verder (van 35 naar 10 graden) kan worden uitgekoeld door middel van een getrapt systeem met warmtepompen.

Klik hier voor de brochure over aardwarmte.